• Jan de dood CS

  'Bridging the gap between the present moment and a better future'

  Veel ondernemingen en organisaties worstelen met het vinden van hun plek in de veranderende samenleving. Daarnaast worden zij geconfronteerd met complexe vraagstukken binnen hun eigen organisatie alsmede binnen de omgeving waarin ze acteren.

   

  In deze complexe omgeving help ik ondernemingen en organisaties met het vernieuwen van visie, beleid, strategie en het ontwikkelen van nieuwe (business)concepten, Vanuit een integraal perspectief geef ik inzicht, inspiratie en advies, waarbij een wezenlijke plek is voor duurzaamheid en impact.

   

  Ook begeleid en coach ik directie- en management teams in de verandering en ben ik onafhankelijk toezichthouder bij profit- en not for profit organisaties.

   

  Jan J.Ph.M. de Dood

  Wat anderen zeggen...

  "De heer D. Aikman (Managing Director World Economic Forum in Davos, Zwitserland) spreekt over de generatie X en Y die al zo 'ontwikkeld' geboren worden dat ze de verandering al 'zijn'. De heer J. de Dood is zo iemand en met hem zijn er velen". Uit boek 'De Zandloper, Leiderschap in tijden van transitie' (www.modernleiderschap.com).

   

  'Jan sets a standard for humanity in business - the thoughtful and reflective engagement of universal morality in the context of human endeavors. His commitment to building solutions that define the best of human engagement is relentless. His integrative view of multi-stakeholder perspectives is expansive. And above all, his commitment to leaving each interaction better than he found it makes his impact a qualitative and transformative improvement.' - David Martin (CEO of M-CAM)

   

  'Jan is iemand die de tijdgeest zeer goed aanvoelt, en met betrekking tot de toekomst er visionaire en inspirerende denkbeelden op nahoudt. Denkbeelden die hij als no-nonsense persoon ook daadwerkelijk weet te vertalen naar de praktijk waarbij hij het challengen van de bestaande conventies niet schuwt.' - Ronald Beuk (Initiator & Covestor Generous Minds)

   

  'Jan behoort tot de personen die ik met een meer dan gerust hart kan aanbevelen! Al lang voordat duurzaam en maatschappelijk betrokken meer 'gewoon' werden was dat zijn natuurlijke insteek al. Jan helpt je altijd anders naar mogelijkheden en problemen te kijken zodat je verder komt en nieuwe ideeen opdoet en toepast.' -Pim Mol (Director Rabobank Foundation)

   

  'Deze Westfries is koppig en eigenzinnig, maar wel communicatief zeer sterk. Dat zorgt er voor dat je Jan bij iedereen aan tafel kan zetten, waarbij men kan profiteren van zijn weldoordacht advies. Tegelijkertijd draait hij zijn hand er ook niet voor om hands-on beslissingen te nemen en die te implementeren.' -Han Dieperink (HD Capital & Advisory)

   

  'Het meest opmerkelijke aan Jan vind ik zijn (strategische) visie. Ik ken niemand die zo snel op diverse golflengtes kan schakelen en decennia vooruit kan denken. Jan kan bij binnenkomst in een organisatie op heel korte termijn een analyse maken van de grootste bedreigingen en (commerciële) mogelijkheden, en daar ook operationeel mee aan de slag gaan en resultaten boeken. Maar hij kan ook een strategie ontwerpen en vormgeven, daarbij verbindingen maken die vrijwel niemand kan maken zonder aan pragmatisme te verliezen. Jan is een authentieke, aardige en toegankelijke vent, met wie goed te lachen valt. Hij is oprecht geïnteresseerd, en heeft een onwaarschijnlijk groot netwerk in diverse maatschappelijke geledingen.' -Gijs Verschuuren (General Counsel bij IBS Capital Allies)

   

 •  

   

 • inzicht & inspiratie

  Inzicht

  Volgens Van Dale betekent dit 'kijk op de zaak'. Dit klinkt als een statisch gegeven. Het zien hoe een zaak op een bepaald moment in elkaar steekt. Echt inzicht gaat echter verder. Het gaat ook over 'In zicht" hebben. Het in zicht hebben welke factoren er belangrijk zijn, het in zicht hebben welke ontwikkelingen er op je af komen, zodat je vanuit dat inzicht een toekomstvaste strategie kan ontwikkelen. Een strategie die dynamisch is, die veerkracht geeft aan de organisatie, en medewerkers en andere belanghebbenden inspireert om het beste uit zichzelf te halen.

  Inspiratie

  Inspiratie was vroeger verbonden aan schrijvers, schilders en andere creatieve beroepen. Zij hadden 'bezieling' nodig om tot grootse werken te komen. Ons grootste werk is echter ons leven zelf.

   

  Inspiratie in organisaties en mensen is vaak geworteld in de historie, in de afkomst. Inspiratie betekent bezieling. Datgene wat ons levend houdt en het leven zinvol maakt. Inspiratie is daarom iets wat we dagelijks nodig hebben, en iedere dag levend moeten houden. In een wereld waarin mensen en organisaties op zoek zijn naar betekenis, is het noodzakelijk zelf geïnspireerd te zijn, maar ook om anderen te inspireren.

  Advies

  Inzicht, Inspiratie en Advies. Drie zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn binnen mijn adviespraktijk. Goed advies komt voort uit inzicht en het in zicht hebben van belangrijke ontwikkelingen. Maar goed advies is alleen nuttig als de organisatie, haar medewerkers en andere belanghebbenden geïnspireerd vorm kunnen geven aan het advies. Mijn advies en de uitvoering daarvan zal daarom altijd integraal verbonden zijn aan Inzicht en Inspiratie. Van daar uit ontwikkelen we met elkaar een toekomstvaste strategie en veerkrachtige organisatie.

  Coaching en begeleiding

  Vanuit persoonlijke ervaring en inzichten, begeleid ik directie- en management teams, en ben ik onafhankelijk toezichthouder bij profit- en not for profit organisaties.

  Publicaties & Lezingen

  Inzicht en inspiratie wordt ook vormgegeven via diverse publicaties. Deze kunt u onder andere op deze site vinden en op http://bit.ly/2ksx0EW.

   

  Verder houdt ik regelmatig lezingen over diverse actuele thema's. Voor meer informatie kunt u contact met opnemen via de mail.

 • "The words you speak become the house you live in."

  - HAFIZ

 • projecten & activiteiten

  Een korte bloemlezing van huidige en eerdere activiteiten...

  broken image

  Publicatie van het boek 'De Toekomst over leven'

  Auteur van het boek 'De Toekomst over leven' (voorwoord van Herman Wijffels)

  Hoe bijzonder is het als de zakelijke werkelijkheid en de wereld van spiritualiteit elkaar raken? Hoe zij elkaar niet blijken uit te sluiten, maar integendeel zelfs bijzonder blijken aan te vullen en te versterken. In de samenwerking tussen Jan de Dood en Marieke de Vrij is een visie ontstaan die de moeite waard is van ontmoeten.

  De vele crises waar we als samenleving mee worstelen worden in een bijzonder perspectief gezet en tegelijkertijd worden handvatten geboden om hiermee om te gaan, persoonlijk en als samenleving. Wij wensen u veel leesplezier toe en ‘de hoge moed’ dat wat hier beschreven staat in de betrokkenheid te doorleven en waar mogelijk vorm te geven. Te bestellen via: https://obeliskboeken.nl/boek/de-toekomst-over-leven#desc

  broken image

  Opnieuw kijken naar water in Vlaanderen

  Via Meneer de Leeuw lid van de Water arena

  Soms is het de moeite waard om niet alleen met waterexperts in beeld te krijgen wat de uitdagingen zijn in een watersysteem. In de waterarena bracht Meneer de Leeuw samen met VITO-VLAKWA waterkennis, watercreativiteit en watergevoel samen.

  We begonnen niet met één centrale vraag, maar door de juiste vragen te stellen kregen we zicht op - en inzicht in - een aantal leidende ideeën. We noemen ze ’doordrijvers’, ideeën waar geïnspireerde mensen mee aan de slag kunnen. Nu wordt waterbeleid gestuurd door extremen en vertaald door gemiddelden... lees op de gloednieuwe website www.H2050.be hoe in verschillende vormtalen de heilige huisjes achter het waterbeleid zichtbaar worden en welke ‘doordrijvers’ dan ontstaan: Tussen kikker & boer, Waterkapitaal, Watermetabolisme...

  broken image

  Helpathon UK

  Initiator en Lid van de kerngroep

  London recently provided the venue for the very first animal free innovation Helpathon in the UK.

  Helpathons are used in the Netherlands to help researchers who might otherwise undertake animal experiments to make the shift towards animal free methods. The idea is that advances in knowledge often happen through chance encounters. Bringing people together in a Helpathon can tip the odds of those chance encounters in our favour and help to accelerate progress.

  TPI Helpathon have organised 6 successful helpathon events so far. We want the UK to join the Netherlands as an international leader in accelerating towards animal free methods. This is why Animal Free Research UK, in collaboration with the Alliance for Human Relevant Science teamed up with the Dutch Helpathon team.

  broken image

  Circulaire Zonne-energie

  Via Meneer de Leeuw lid van transitieteam circulaire zonnepanelen in Zuid-Holland

  De Provincie Zuid-Holland biedt een platform voor pionierende ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers die willen bijdragen aan circulaire zonne-energie. De te vormen transitie-agenda zal onder andere mede bijdragen aan de totstandkoming van de meerjaren uitvoeringsagenda circulaire zonne-energie in Zuid-Holland.

  Podcast over Challenging the Status Quo

  Just me...

  Digital Savages proudly presents the new episode of 'Challenging the Status Quo' podcast season two with Jan de Dood, the founder at Jan de Dood CS and Partner at Meneer de Leeuw. He lives by his motto 'Be the society you want it to be', where change starts at your inner self! And you have succeeded in this life when you really know yourself, and can be yourself, and what you learn in this life. When you have figured this out, you can welcome people in your life who can help you on a human basis.

  broken image

  NHNEXT

  Kennispartner

  De continuïteit van een bedrijf, vereniging of stichting hangt meer dan ooit af van het adaptief vermogen van de organisatie. De toegang tot relevante, actuele en inspirerende informatie is daarbij cruciaal. Vanuit die gedachte is het regionaal inspiratieplatform NHNEXT ontstaan. NHNEXT is een initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord in samenwerking met regionale kennispartners.

  broken image

  TPI Helpathon #3, inmiddels op weg naar #8

  Co-moderator/Lid kerngroep

  This Helpathon will focus on not one but two related questions. Working on two related questions in parallel increases the likelyhood that meaningful coincidences and surprise discoveries will occur. Such ‘lucky finds’ often turn out to be pivotal moments during a Helpathon, and the insights reaped from them play a key role in the outcome. The question we will work on in parallel to Daniela´s question for developing an animal free master course, is Saskia’s question. She wonders how she can redesign her liver research project without using animal testing. Read SASKIA´s full question here. Tackling Saskia’s question will help us discover what needs to be taught in Daniela’s course in order for it to lead to meaningful change. Working on Daniela’s question may give us leads on alternative pathways for Saskia’s research.

  broken image

  Pioneer -2- Policymaker Conference 27-29 november 2019

  Co-moderator

  Academic biomedical research and drug discovery research (CROs, in-house labs of companies) are major delivery rooms for innovative animal-free test methods. These in vitro methods can enable major leaps in both effectivity and efficiency in the uncertain and expensive drug development process and have the potential to improve quality and cost-effectiveness of chemical/food product safety testing. Identification of business opportunities can justify the investment needed to advance the Technology Readiness Level (TRL) of in vitro methods so that they can be implemented for regulatory safety and efficacy testing of chemicals, pharmaceuticals and food products/nutraceuticals.

  broken image

  FOCAFET Foundation

  Adviseur Bestuur

  FOCAFET is a for-purpose (non-profit) foundation providing open and free to use solutions for everyone and everything. The organization is founded on the believes that -most profoundly- we are 'all-one'and that the purpose of evolution is to bring us back into that state of consciousness and being. As such we develop solutions together for each other, as the 'commons'.

  The next evolutionary step in information and communication technology, is a step towards a virtual internet of entities (entities representing everyone and everything from people, organizations, products, services, devices, assets, rules, transactions and so forth).

  broken image

  Transitie Proefdiervrije Innovaties

  Lid van de kerngroep

  In Nederland groeit de maatschappelijke en politieke steun voor onderzoek zonder proefdieren. Vanaf 2015 werkt 'Meneer de Leeuw' mee aan het advies om Nederland anno 2025 ‘internationaal toonaangevend op het gebied van proefdiervrije innovaties’ te laten zijn. https://www.meneerdeleeuw.nl/proefdiervrij

  broken image

  Ubiquity University

  Ubiquity is a whole new kind of education for a whole new kind of world. Our founding purpose is to develop the kind of learning experiences that young people need to thrive in a world of increasing complexity and connectivity. Ubiquity believes in educating the whole person. We want you to discover your passion, unlock your potential and create positive change. That means activating your head in the pursuit of knowledge, your heart in the development of self-mastery and your hands to make a real-world impact.

  broken image

  Center for Human Emergence

  Financial Strategist

  Het CHE houdt zich bezig met integrale maatschappelijke vernieuwing, en is georganiseerd in een bestuursgroep, een onderzoeksgroep (de CHE School of Synnervation), een praktijkgroep (adviespraktijk CHE Synnervate) en constellaties (Special Interest Groups. Daarnaast kent CHE Nederland een Raad van Advies.

  broken image

  Plan B

  Initiator en Lid van de kerngroep

  Plan B is een samenwerkingsproject geweest tussen verschillende toonaangevende financiële instellingen in Nederland. Doel was de transitie van financiële sector vorm te geven in en naar een circulaire samenleving.

  broken image

  Publicatie boek 'De Toekomst van Een Wezenlijk Waardevast Bestel'

  Auteur i.s.m. Marieke de Vrij

  Het project ‘De Toekomst van een wezenlijk waardevast bestel’, dat ten grondslag ligt aan dit boek, is een eerste aanzet om richting te geven aan een groot en hoognodig veranderingsproces in onze samenleving. We hebben daarbij een aantal zaken benoemd die van belang zijn bij het denken over een nieuw sociaal-economisch bestel.

 • Contact

  Koffie?

  broken image
  Email
  broken image

  LinkedIn

 • Privacy statement