• Jan de dood CS

  'Bridging the gap between the present moment and a better future'

  Veel ondernemingen en organisaties worstelen met het vinden van hun plek in de veranderende samenleving. Daarnaast worden zij geconfronteerd met complexe vraagstukken binnen hun eigen organisatie alsmede binnen de omgeving waarin ze acteren.

   

  In deze complexe omgeving help ik ondernemingen en organisaties met het vernieuwen van visie, beleid, strategie en het ontwikkelen van nieuwe (business)concepten, Vanuit een integraal perspectief geef ik inzicht, inspiratie en advies, waarbij een wezenlijke plek is voor duurzaamheid en impact.

   

  Ook begeleid en coach ik directie- en management teams in de verandering en ben ik onafhankelijk toezichthouder bij profit- en not for profit organisaties.

   

  Jan J.Ph.M. de Dood (Artist in Contrary Thinking)

  Wat anderen zeggen...

  "De heer D. Aikman (Managing Director World Economic Forum in Davos, Zwitserland) spreekt over de generatie X en Y die al zo 'ontwikkeld' geboren worden dat ze de verandering al 'zijn'. De heer J. de Dood is zo iemand en met hem zijn er velen". Uit boek 'De Zandloper, Leiderschap in tijden van transitie' (www.modernleiderschap.com).

   

  'Jan sets a standard for humanity in business - the thoughtful and reflective engagement of universal morality in the context of human endeavors. His commitment to building solutions that define the best of human engagement is relentless. His integrative view of multi-stakeholder perspectives is expansive. And above all, his commitment to leaving each interaction better than he found it makes his impact a qualitative and transformative improvement.' - David Martin (CEO of M-CAM)

   

  'Jan is iemand die de tijdgeest zeer goed aanvoelt, en met betrekking tot de toekomst er visionaire en inspirerende denkbeelden op nahoudt. Denkbeelden die hij als no-nonsense persoon ook daadwerkelijk weet te vertalen naar de praktijk waarbij hij het challengen van de bestaande conventies niet schuwt.' - Ronald Beuk (Initiator & Covestor Generous Minds)

   

  'Jan behoort tot de personen die ik met een meer dan gerust hart kan aanbevelen! Al lang voordat duurzaam en maatschappelijk betrokken meer 'gewoon' werden was dat zijn natuurlijke insteek al. Jan helpt je altijd anders naar mogelijkheden en problemen te kijken zodat je verder komt en nieuwe ideeen opdoet en toepast.' -Pim Mol (Director Rabobank Foundation)

   

  'Deze Westfries is koppig en eigenzinnig, maar wel communicatief zeer sterk. Dat zorgt er voor dat je Jan bij iedereen aan tafel kan zetten, waarbij men kan profiteren van zijn weldoordacht advies. Tegelijkertijd draait hij zijn hand er ook niet voor om hands-on beslissingen te nemen en die te implementeren.' -Han Dieperink (HD Capital & Advisory)

   

  'Het meest opmerkelijke aan Jan vind ik zijn (strategische) visie. Ik ken niemand die zo snel op diverse golflengtes kan schakelen en decennia vooruit kan denken. Jan kan bij binnenkomst in een organisatie op heel korte termijn een analyse maken van de grootste bedreigingen en (commerciële) mogelijkheden, en daar ook operationeel mee aan de slag gaan en resultaten boeken. Maar hij kan ook een strategie ontwerpen en vormgeven, daarbij verbindingen maken die vrijwel niemand kan maken zonder aan pragmatisme te verliezen. Jan is een authentieke, aardige en toegankelijke vent, met wie goed te lachen valt. Hij is oprecht geïnteresseerd, en heeft een onwaarschijnlijk groot netwerk in diverse maatschappelijke geledingen.' -Gijs Verschuuren (General Counsel bij IBS Capital Allies)

   

 •  

   

 • inzicht & inspiratie

  Inzicht

  Volgens Van Dale betekent dit 'kijk op de zaak'. Dit klinkt als een statisch gegeven. Het zien hoe een zaak op een bepaald moment in elkaar steekt. Echt inzicht gaat echter verder. Het gaat ook over 'In zicht" hebben. Het in zicht hebben welke factoren er belangrijk zijn, het in zicht hebben welke ontwikkelingen er op je af komen, zodat je vanuit dat inzicht een toekomstvaste strategie kan ontwikkelen. Een strategie die dynamisch is, die veerkracht geeft aan de organisatie, en medewerkers en andere belanghebbenden inspireert om het beste uit zichzelf te halen.

  Inspiratie

  Inspiratie was vroeger verbonden aan schrijvers, schilders en andere creatieve beroepen. Zij hadden 'bezieling' nodig om tot grootse werken te komen. Ons grootste werk is echter ons leven zelf.

   

  Inspiratie in organisaties en mensen is vaak geworteld in de historie, in de afkomst. Inspiratie betekent bezieling. Datgene wat ons levend houdt en het leven zinvol maakt. Inspiratie is daarom iets wat we dagelijks nodig hebben, en iedere dag levend moeten houden. In een wereld waarin mensen en organisaties op zoek zijn naar betekenis, is het noodzakelijk zelf geïnspireerd te zijn, maar ook om anderen te inspireren.

  Advies

  Inzicht, Inspiratie en Advies. Drie zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn binnen mijn adviespraktijk. Goed advies komt voort uit inzicht en het in zicht hebben van belangrijke ontwikkelingen. Maar goed advies is alleen nuttig als de organisatie, haar medewerkers en andere belanghebbenden geïnspireerd vorm kunnen geven aan het advies. Mijn advies en de uitvoering daarvan zal daarom altijd integraal verbonden zijn aan Inzicht en Inspiratie. Van daar uit ontwikkelen we met elkaar een toekomstvaste strategie en veerkrachtige organisatie.

  Coaching en begeleiding

  Vanuit persoonlijke ervaring en inzichten, begeleid ik directie- en management teams, en ben ik onafhankelijk toezichthouder bij profit- en not for profit organisaties.

  Publicaties & Lezingen

  Inzicht en inspiratie wordt ook vormgegeven via diverse publicaties. Deze kunt u onder andere op deze site vinden en op http://bit.ly/2ksx0EW.

   

  Verder houdt ik regelmatig lezingen over diverse actuele thema's. Voor meer informatie kunt u contact met opnemen via de mail.

 • "The words you speak become the house you live in."

  - HAFIZ

 • projecten & activiteiten

  Een korte bloemlezing van huidige en eerdere activiteiten...

  Circulaire Zonne-energie

  Via Meneer de Leeuw lid van transitieteam circulaire zonnepanelen in Zuid-Holland

  De Provincie Zuid-Holland biedt een platform voor pionierende ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers die willen bijdragen aan circulaire zonne-energie. De te vormen transitie-agenda zal onder andere mede bijdragen aan de totstandkoming van de meerjaren uitvoeringsagenda circulaire zonne-energie in Zuid-Holland.

  Opnieuw kijken naar water in Vlaanderen

  Via Meneer de Leeuw lid van de Water arena

  Soms is het de moeite waard om niet alleen met waterexperts in beeld te krijgen wat de uitdagingen zijn in een watersysteem. In de waterarena bracht Meneer de Leeuw samen met VITO-VLAKWA waterkennis, watercreativiteit en watergevoel samen.

  Podcast over Challenging the Status Quo

  Just me...

  Digital Savages proudly presents the new episode of 'Challenging the Status Quo' podcast season two with Jan de Dood, the founder at Jan de Dood CS and Partner at Meneer de Leeuw. He lives by his motto 'Be the society you want it to be', where change starts at your inner self! And you have succeeded in this life when you really know yourself, and can be yourself, and what you learn in this life. When you have figured this out, you can welcome people in your life who can help you on a human basis.

  NHNEXT

  Kennispartner

  De continuïteit van een bedrijf, vereniging of stichting hangt meer dan ooit af van het adaptief vermogen van de organisatie. De toegang tot relevante, actuele en inspirerende informatie is daarbij cruciaal. Vanuit die gedachte is het regionaal inspiratieplatform NHNEXT ontstaan. NHNEXT is een initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord in samenwerking met regionale kennispartners.

  TPI Helpathon #3

  Co-moderator/Lid kerngroep

  This Helpathon will focus on not one but two related questions. Working on two related questions in parallel increases the likelyhood that meaningful coincidences and surprise discoveries will occur. Such ‘lucky finds’ often turn out to be pivotal moments during a Helpathon, and the insights reaped from them play a key role in the outcome. The question we will work on in parallel to Daniela´s question for developing an animal free master course, is Saskia’s question. She wonders how she can redesign her liver research project without using animal testing. Read SASKIA´s full question here. Tackling Saskia’s question will help us discover what needs to be taught in Daniela’s course in order for it to lead to meaningful change. Working on Daniela’s question may give us leads on alternative pathways for Saskia’s research.

  Pioneer -2- Policymaker Conference 27-29 november 2019

  Co-moderator

  Academic biomedical research and drug discovery research (CROs, in-house labs of companies) are major delivery rooms for innovative animal-free test methods. These in vitro methods can enable major leaps in both effectivity and efficiency in the uncertain and expensive drug development process and have the potential to improve quality and cost-effectiveness of chemical/food product safety testing. Identification of business opportunities can justify the investment needed to advance the Technology Readiness Level (TRL) of in vitro methods so that they can be implemented for regulatory safety and efficacy testing of chemicals, pharmaceuticals and food products/nutraceuticals.

  FOCAFET Foundation

  Adviseur Bestuur

  FOCAFET is a for-purpose (non-profit) foundation providing open and free to use solutions for everyone and everything. The organization is founded on the believes that -most profoundly- we are 'all-one'and that the purpose of evolution is to bring us back into that state of consciousness and being. As such we develop solutions together for each other, as the 'commons'.

  The next evolutionary step in information and communication technology, is a step towards a virtual internet of entities (entities representing everyone and everything from people, organizations, products, services, devices, assets, rules, transactions and so forth).

  Transitie Proefdiervrije Innovaties

  Lid van de kerngroep

  In Nederland groeit de maatschappelijke en politieke steun voor onderzoek zonder proefdieren. Vanaf 2015 werkt 'Meneer de Leeuw' mee aan het advies om Nederland anno 2025 ‘internationaal toonaangevend op het gebied van proefdiervrije innovaties’ te laten zijn. https://www.meneerdeleeuw.nl/proefdiervrij

  Ubiquity University

  Ubiquity is a whole new kind of education for a whole new kind of world. Our founding purpose is to develop the kind of learning experiences that young people need to thrive in a world of increasing complexity and connectivity. Ubiquity believes in educating the whole person. We want you to discover your passion, unlock your potential and create positive change. That means activating your head in the pursuit of knowledge, your heart in the development of self-mastery and your hands to make a real-world impact.

  Center for Human Emergence

  Financial Strategist

  Het CHE houdt zich bezig met integrale maatschappelijke vernieuwing, en is georganiseerd in een bestuursgroep, een onderzoeksgroep (de CHE School of Synnervation), een praktijkgroep (adviespraktijk CHE Synnervate) en constellaties (Special Interest Groups. Daarnaast kent CHE Nederland een Raad van Advies.

  Plan B

  Initiator en Lid van de kerngroep

  Plan B is een samenwerkingsproject geweest tussen verschillende toonaangevende financiële instellingen in Nederland. Doel was de transitie van financiële sector vorm te geven in en naar een circulaire samenleving.

 • politiek debat in nieuw perspectief...

  De politiek is niet in staat te komen tot een breed gedragen visie voor de samenleving. Tijd voor een nieuw politiek perspectief en een nieuw perspectief voor de politiek

 • Klimaatcrisis, visie en beleid...

  Open brief aan alle beleidmakers... kijken en handelen niet vanuit angst, maar vanuit mogelijkheden en kansen voor een betere samenleving

 • lezing over...

  Demografische transitie, kunstmatige intelligentie en meer...

 • Book "The Future..."

  This book covers a number of issues that are key to the theory of a new (social/economic) order.

 • Contact

  Koffie?

  Email

  LinkedIn

 • Privacy statement

  ×
  Terms & Conditions
  Algemene Voorwaarden Jan de Dood CS
  
  Definities
  
  Opdrachtnemer: Jan de Dood CS.
  Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die als wederpartij van Jan de Dood CS een overeenkomst heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een opdracht.
  
  Artikel 1. Algemeen 
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging. 
  2. Opdrachtnemer hanteert één geregistreerde handelsnaam, te weten Jan de Dood CS. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten die onder deze handelsnaam worden uitgevoerd. 
  3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten aan opdrachtnemer, waarvoor in de uitvoering derden worden betrokken. 
  
  Artikel 2. Offertes 
  1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, ontwerp, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. 
  2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. 
  3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken onvoorziene kosten. 
  
  Artikel 3. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking 
  De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht en de daarmee verband houdende werkzaamheden. 
  
  Artikel 4. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij 
  1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 
  2. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering geschiedt uitsluitend in onderling overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, en met wederzijdse instemming. 
  
  Artikel 5. Wijziging van de opdracht; meerwerk 
  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. 
  Indien door toedoen van de opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht, in overleg, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
  
  Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn 
  De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
  
  Artikel 7. Tarieven 
  1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief of een tarief per dagdeel. 
  2. Tenzij anders overeengekomen is in het tarief van opdrachtnemer inbegrepen: de kosten van secretariële werkzaamheden, telefoonkosten, reistijd en reiskosten. Eventuele verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. 
  3. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag facturatie plaatsvindt na overleg met de opdrachtgever. 
  4. Geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW. 
  
  Artikel 8. Betalingsvoorwaarden 
  1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 
  2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 35,00 die ten laste van de opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer. 
  3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschied. 
  4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
  
  Artikel 9. Afsluiting opdracht 
  De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de laatste factuur door de opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van 21 dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de financiële afhandeling van de opdracht geacht goedgekeurd te zijn. 
  Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat deze door de opdrachtgever zijn betaald. 
  
  Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 
  1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen. 
  2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
  Artikel 11. Onderzoek, reclames en klachten 
  
  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 
  2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. 
  
  Artikel 12. (Tussentijdse) opzegging 
  1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen, indien één van de partijen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben. 
  2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden. 
  3. Bij voortijdige beëindiging door de opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe bestede uren en dagdelen het uitgangspunt zijn. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever. 
  4. Bij voortijdige beëindiging door de opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. 
  5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 
  
  Artikel 13. Aansprakelijkheid 
  1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten. 
  2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk wordt bevonden voor schade als gevolg van onzorgvuldigheid of ondeskundigheid, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het offertebedrag. 
  3. Bedrijfsaansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 
  4. In afwijking van hetgeen onder lid 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 
  5. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van de opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade. 
  6. De opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door de opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt. 
  
  Artikel 14. Vrijwaringen 
  1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 
  2. Indien de opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 
  
  Artikel 15. Risico-overgang 
  Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht. 
  
  Artikel 16. Overmacht 
  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. 
  3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
  5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht. 
  
  Artikel 17. Geheimhouding 
  1. Beide partijen zijn verplicht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
  
  Artikel 18. Intellectuele eigendom en auteursrechten 
  1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet. 
  2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld worden door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 
  3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
  
  Artikel 19. Geschillen 
  1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation.
  2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. 
  
  Artikel 20. Toepasselijk recht 
  Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien de opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland. 
  Artikel 21. Wijzigingen 
  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder opdrachtnemer ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht. 
  
  
  ×
  Privacy Policy
  Privacy Statement Jan de Dood CS
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken:
  Jan de Dood CS verwerkt persoonsgegevens over u doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  •	Voor- en achternaam
  •	Geslacht
  •	Geboortedatum
  •	Adresgegevens
  •	Telefoonnummer
  •	E-mailadres
  •	Locatiegegevens
  •	Gegevens over uw activiteiten op onze website (waaronder bezoekdatum, -tijd, ip-adres)
  •	Internetbrowser en apparaat type
  •	Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch
   
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jacobusdedood@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
  
  Waarom we gegevens nodig hebben:
  Jan de Dood CS verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
  •	Het afhandelen van uw betaling
  •	U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  •	U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  •	Om goederen en diensten bij u af te leveren
  
  
  
  
  Hoe lang we gegevens bewaren:
  Jan de Dood CS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een archief voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 
  
  Delen met anderen:
  Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet met derden delen. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om uw gegevens aan derden door te geven, bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of het verzenden van marketingberichten. In overeenstemming met onze wettelijke verplichting, sluiten wij bewerkersovereenkomsten met derden die namens ons persoonsgegevens verwerken. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het kader van juridische procedures, een gerechtelijk bevel of ander dwangbevel.
  
  In kaart brengen websitebezoek:
  Jan de Dood CS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jan de Dood CS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
  Zie ook hieronder onder “Website”.
  
  Uw rechten:
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan door een gespecificeerd verzoek naar jacobusdedood@gmail.com te sturen. Ook voor andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking kunt u hier terecht. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Jan de Dood CS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
  
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via jacobusdedood@gmail.com.
  
  Beveiliging:
  Jan de Dood CS heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We beschermen uw persoonsgegevens door middel van verschillende beveiligingsmanieren, waaronder beveiligde opslag.
  
  Website:
  De website van Jan de Dood CS wordt onderhouden door strikingly. Op de link hieronder vindt u hun privacy statement.
  
  https://support.strikingly.com/hc/en-us/articles/214364818